Finn-Guild lopettaa toimintansa

 

Finn-Guildin vuosikokouksessa 30.9.2017 päätettiin, että Finn-Guild lopettaa toimintansa lokakuun 2017 loppuun mennessä. Näin ollen Finn-Guildin jo vuodesta 1965 lähtien tekemä hyväntekeväisyystyö suomalais-brittiläisen yhteisön hyväksi on tullut tiensä päähän. 

Päätöstä ei tehty kevyesti: viimeisen viiden vuoden aikana on tehty monia muutoksia Finn-Guildin uudistamiseksi ja pelastamiseksi. Finn-Guild vähensi toimintakustannuksiaan vastaamaan olemassa olevia resursseja, ja mikä tärkeintä, Finn-Guildin toimintaperiaatteita uudistettiin ja etsittiin uutta yhteyttä yhteisön jäseniin kolmen selkeän toiminta-alueen – kielen, kulttuurin ja yhteisön – kautta. Finn-Guildin taloudelliset resurssit kuitenkin vähenivät merkittävästi pienentyneiden jäsentulojen ja Guild Travel Ltd:n taloudellisen tuen menettämisen myötä matkailumarkkinoiden muutosten johdosta. Finn-Guildin tulot eivät yksinkertaisesti olisi riittäneet kattamaan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia kestävällä tavalla. Finn-Guild anoi rahoitusta merkittävistä eri rahoituslähteistä, mutta niitä ei hyväksytty.

Vuosikokouksessa todettiin, ettei Finn-Guildin toimintaa ollut mahdollista elvyttää käytettävissä olevilla resursseilla eikä käytettävissä olevan aikarajan puitteissa. Vuosikokous päätti lopettaa nykyiset jäsenyydet osana toiminnanlopetusta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään jäsenyyden lopettamiseksi. Finn-Guild kehottaa jäseniään peruuttamaan mahdolliset suoraveloituksessa olevat jäsenmaksusuoritukset, sillä Finn-Guild ei pysty palauttamaan maksuja. Kokouksessa päätettiin, että Finn-Guildin lopettamisen jälkeen jäljelle jäävät varat lahjoitetaan Lontoon Merimieskirkolle sekä Finn-Guild Finland ry:lle suhteutettuna Finn-Guildin jäsenmäärään Suomessa ja Britanniassa. Finn-Guild Finland ry jatkaa toimintaansa itsenäisesti erillisenä yhdistyksenä Suomessa. Tiedotamme tästä lisää lehdessämme. Jos sinulla on kysyttävää jäsenyyteen liittyen, ota yhteyttä Finn-Guildiin osoitteeseen mail@finn-guild.org.

Finn-Guildin syksyllä alkaneet suomen kielen iltakurssit jatkuvat normaalisti vuoden 2017 loppuun ja Finn-Guild Links -jäsenlehdestä julkaistaan vielä yksi numero, joka ilmestyy marraskuun alussa. Iso-Britannian Suomi-koulut jatkavat toimintaansa normaalisti.

Finn-Guild on saavuttanut paljon merkittäviä asioita viimeisen viiden vuosikymmenen aikana. Finn-Guild on osoittanut, mitä yhteisöt voivat parhaimmillaan saavuttaa yhteistyön ja keskinäisen välittämisen ansiosta. Finn-Guildille on ollut suuri ilo toimia linkkinä eri ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden välillä Isossa-Britanniassa ja Suomessa kaikki nämä vuodet. Finn-Guildin perintö jää elämään monissa paikallisissa ulkosuomalaisyhteisöissä, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa ympäri maata. Finn-Guild kannustaa jäseniään tukemaan näitä yhteisöjä ja siten varmistamaan, että Finn-Guildin tekemä työ kielen, kulttuurin ja yhteisötoiminnan alueella koko yhteisön hyväksi jatkuu myös tulevaisuudessa.

UK  Facebook - Finn-Guild  Twitter - @FinnGuild  Pinterest - Finn-Guild  Instagram - @finnguild

FI  Facebook - Finn-Guild Finland  Twitter - @FinnGuildSuomi